Cam kết: Chất thải rắn

Tôi cam kết hạn chế in tài liệu và ưu tiên sử dụng tài liệu trực tuyến.

Cam kết

Tôi cam kết mua hàng hóa, thực phẩm vừa đủ với nhu cầu tiêu dùng.

Cam kết

Tôi cam kết mang theo đồ dùng có thể tái sử dụng như: cốc, ống hút, túi đựng,...mỗi khi ra ngoài.

Cam kết

Tôi cam kết chọn mua sản phẩm có ít bao bì hoặc bao bì có thể tái sử dụng.

Cam kết

Tôi cam kết phân loại rác tại nhà.

Cam kết