Cam kết: Giao thông

Tôi cam kết đi bộ, xe đạp, và đi chung xe thường xuyên.

Cam kết

Tôi cam kết sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên.

Cam kết

Tôi cam kết đi xe với tốc độ trung bình 20-40km/h trong nội thành.

Cam kết

Tôi cam kết dừng xe tắt máy khi đèn đỏ còn trên 25 giây.

Cam kết

Tôi cam kết mang xe đi bảo dưỡng định kỳ.

Cam kết