Cam kết: Năng lượng

Tôi cam kết để tivi, máy tính ở chế độ ngủ hoặc tắt đi khi không sử dụng.

Cam kết

Tôi cam kết tắt tất cả các thiết bị điện không sử dụng trước khi ra khỏi nhà và trong giờ cao điểm.

Cam kết

Tôi cam kết thay các thiết bị điện đã sử dụng lâu ngày bằng các thiết bị mới có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn.

Cam kết

Tôi cam kết ưu tiên mở cửa đón gió và tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì sử dụng điện.

Cam kết

Tôi cam kết không bật điều hòa dưới 25 độ C.

Cam kết