Những câu chuyện

Vẽ nên thông điệp bảo vệ bầu không khí

Tổ chức nghệ thuật kiến tạo cộng đồng ABC cùng các tổ chức, các quỹ phi chính phủ đã xây dựng hoạt động vẽ tranh tường để làm đẹp các bức tường công cộng

Nhóm Cá Chép – Chương trình tình nguyện Đường Táo Quân

Với tình hình ô nhiệm môi trường diễn biến phức tạp, nhóm tình nguyện viên cá chẹp tin tưởng rằng các vấn đề của cộng đồng chỉ có thể giải quyết triệt để khi cả cộng đồng cùng chung tay

Trạm sạc năng lượng sạch - Đưa năng lượng sạch đến gần chúng ta hơn

Nhóm thiết kế xanh 1516 đã hoàn thành sản xuất và lắp đặt 5 trạm sạc sử dụng tua bin gió và pin năng lượng mặt trời cho 5 trường học ở Hà Nội.