Cam kết: Quy hoạch đô thị

Tôi cam kết ủng hộ xây dựng thêm các không gian công cộng như công viên, sân chơi

Cam kết

Tôi cam kết tham gia các chương trình phát động trồng cây của thành phố.

Cam kết

Tôi cam kết không lấn chiếm và kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè và lòng đường.

Cam kết

Tôi cam kết ủng hộ các giải pháp giao thông xanh của thành phố.

Cam kết

Tôi cam kết ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường và vật liệu địa phương trong xây dựng.

Cam kết