Giới thiệu

CAM KẾT CỦA CÔNG DÂN - CAM KẾT THÀNH PHỐ THAM VỌNG

“Cam kết Thành phố tham vọng” được lấy cảm hứng từ "Lời hứa của Seoul" - dự án xã hội mà 10 triệu công dân Seoul cam kết chung tay thực hiện. Seoul đã đưa ra những lời hứa của mình, trong đó cam kết giảm 25% lượng khí thải CO2 vào năm 2020 và 40% (khoảng 20 triệu tấn CO2 tương đương) vào năm 2030 tính từ mức năm 2005, từ đó tạo ra một thành phố có hàm lượng carbon thấp, hiệu quả năng lượng cao.

Cũng với mục tiêu đó, Thành phố Hà Nội mong muốn cùng người dân thủ đô cam kết và hành động góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới sự phát triển bền vững. “Cam kết của công dân” sẽ là nơi chốn mà ở đó người dân có thể bày tỏ sự trân trọng các giá trị văn hóa - xã hội - môi trường và sẵn sàng cam kết hành động vì tình yêu đối với thành phố của mình. Các cam kết được đưa ra kèm theo những hành động thiết thực của người dân sẽ giúp Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống hơn nữa!


“Cam kết thành phố tham vọng” được thực hiện bởi ICLEI - Local Government Sustainability - Các chính quyền địa phương vì sự phát triển bền vững dưới sự hỗ trợ của của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức (BMU). Trong đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp cùng ICLEI và các đơn vị, đối tác liên quan để thúc đẩy và triển khai các sáng kiến thành phố tham vọng tập trung vào 05 lĩnh vực: Năng lượng - Giao thông - Rác thải - Chất lượng không khí - Quy hoạch đô thị.